Velkommen til Aursjokraft AS

Aursjokraft AS driv med sal av kraft i Skjåk og syrgjar for strøm til ca. 2000 abonnentar.
Aursjokraft AS er eit av dotterselskapa til Skjåk Energi AS.

Kraft Privat

Her kan du bestille stuttreist kraft frå Skjåk.

Kraft Næring

Her kan næringskundar bestille stuttreist kraft frå Skjåk.