TimeSpot

TimeSpot


TimeSpot fylgjer spotprisen Nord Pool time for time (NO3 - Trondheim). Den går normalt opp når det er kaldt og tørt, og ned når det er blaut og varmt.


Påslaget vårt er 5 øre/kWh + 30 kr/mnd fastbeløp, inklusiv alle avgifter (Elsertifikat og mva).


Det er ingen bindingstid. Nettleige kjem i tillegg. Angrefrist 14 dagar.

TimeSpot

Område NO3 (Midt)
Påslag5øre/kWh
Fastbeløp

30

kr/mnd
Bindingstid0mnd
Angrefrist14dagar
Faktura på papir

10

kr
Varighet

Løpande til oppseiing


Priser er inkludert alle avgifter (Elsertfikat og mva). Strømrekninga blir fakturert etterskotsvis kvar månad.

Bestillingsskjema - TimeSpot PRIVAT
Kundeinformasjon
Informasjon om anlegget
Eg samtykkjer til å motta direkte marknadsføring
* obligatorisk informasjon