Flytte?

SKAL DU FLYTTE?


  • Kontakt oss og si opp nettleigeavtalen for bustaden du flyttar frå og vi varslar netteigar.
  • Bestill kraftleveringsavtale med ein kraftleverandør - Hugs å ha målepunk ID, fødselsnummer/organisasjonsnummer og namn/firmanamn tilgjengeleg.