TimeSpot - Bedrift

TimeSpot Bedrift


TimeSpot Bedrift fylgjer spotprisen Nord Pool time for time (NO3 - Trondheim). Den går normalt opp når det er kaldt og tørt, og ned når det er blaut og varmt.


Påslaget vårt er 4 øre/kWh + 24 kr/mnd fastbeløp, inklusivt elsertifikat.Det er ingen bindingstid. Nettleige kjem i tillegg.TIMESPOT - Bedrift
Kundeinformasjon
Anleggsinformasjon
* obligatorisk informasjon